13.

Whom are you trying to fool —
God the Wisdom
Or God the Compassion?
You fool!
You cannot deceive either one.

Кого се опитваш да измамиш —
Бог Мъдрия
или Бог Състрадателния?
Колко си глупав!
Не можеш да измамиш нито единия.