21.

When I pray,
I try to pray
With the beauty
Of a flower-mind.
When I meditate,
I try to meditate
With the fragrance
Of a flower-heart.

Когато се моля,
аз се опитвам да го правя
с красотата
на цвете в ума.
Когато медитирам,
аз се опитвам да го правя
с аромата
на цвете в сърцето.