22.

What I need
Is a gratitude-heart-compass
That always points
In God-Satisfaction-direction.

Това, от което се нуждая,
е компасът на благодарното сърце,
който винаги сочи
към удовлетворението на Бог.