23.

Is there any day
When God does not suffer
From His own
Unanswered Calls?

Има ли ден,
в който Бог да не се измъчва
заради Своите собствени
останали без отговор Обаждания?

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.