30.

Both the cries of a child-heart
And the smiles of a child-heart
Are destined to fly
In God's unhorizoned Sky.

И на риданията в детското сърце,
и на усмивките в детското сърце
е отредено да летят
в безпределното Божие Небе.

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.