29.

When the heart cries
From devotion-depths,
God's Compassion-Light
Cannot remain hidden.

Когато сърцето плаче
от дълбините на предаността,
Светлината на Божието Състрадание
не може да остане скрита.