32.

No mind-discovered
Philosophy
Can ever nourish
A God-hungry heart,
Not to speak of
God-envisioning soul.

Никоя философия,
открита от ума,
не може да нахрани
гладното за Бог сърце,
а още по-малко душата,
мечтаеща за Бог.