32.

No mind-discovered
Philosophy
Can ever nourish
A God-hungry heart,
Not to speak of
God-envisioning soul.

Никоя философия,
открита от ума,
не може да нахрани
гладното за Бог сърце,
а още по-малко душата,
мечтаеща за Бог.

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.