33.

You are bound to succeed fast,
Very fast,
In the inner life,
If you cheerfully
And soulfully feed
Each and every
Aspiration-flame
Of your heart.

Ти непременно ще постигнеш
бърз, много бърз успех
във вътрешния живот,
ако радостно и от душа
подхранваш всеки един
пламък на стремежа
в сърцето си.

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.