35.

May my life be found
Only in my high
Aspiration-hopes,
And nowhere else.

Нека мястото
на живота ми
да е само в моите
високо устремени надежди
и никъде другаде.