34.

Every day
My soul compassionately
Whispers to my mind:
"My child, move out of
The desire-neighbourhood
Immediately.
Do not delay."

Всеки ден душата ми
състрадателно шепне
на моя ум:
"Дете мое, изнеси се незабавно
от квартала на желанията.
Не отлагай."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.