37.

In vain the doubting mind
Tries to keep
The aspiring heart
From its daily
God-correspondence.

Напразно опитва
съмняващият се ум
да попречи на устременото сърце,
което пише писма на Бог всеки ден.