38.

By singing only God-songs,
We can strengthen
Our upward longing
And inward diving.

Като пеем единствено песни за Бог,
ние можем да засилим
копнежа си по висините
и гмуркането в дълбините.