4.

God's Compassion
Makes us feel
That we are really important.
But God's Compassion
Can easily remain
Independent of our service.

Божието Състрадание
ни кара да чувстваме,
че сме наистина значителни.
Но Божието Състрадание
може спокойно да бъде
независимо от нашето служене.