5.

God's Compassion
And God's Affection:
These are my only
Trusted companions.

Божието Състрадание
и Божията Обич:
това са моите единствени
доверени спътници.