43.

My Lord,
Will You ever smile at me?
I have completely exhausted
All my capacities
Inner and outer
To make You smile at me.

Мой Господи,
ще ми се усмихнеш ли някога?
Аз напълно изчерпах
всички свои
вътрешни и външни възможности
да Те накарам да ми се усмихнеш.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.