42.

Love the world
With your heart's dreams.
Serve the world
With your life's promises.

Обичай света
с мечтите на сърцето си.
Служи на света
с обещанията на живота си.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.