42.

Love the world
With your heart's dreams.
Serve the world
With your life's promises.

Обичай света
с мечтите на сърцето си.
Служи на света
с обещанията на живота си.