48.

Even for a fleeting second
If you make friends
With doubt,
You may suffer from
A tragic aspiration-shortage.

Ако дори за един кратък миг
се сприятелиш
със съмнението,
може да изпиташ
трагичен недостиг на стремеж.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 48
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.