47.

The strength of the body,
The energy of the vital,
The clarity of the mind,
The purity of the heart,
And the divinity of the soul
God created
To please the capacity
Of His own Vision-Eye.

Бог е създал
силата на тялото,
енергията на витала,
бистротата на ума,
чистотата на сърцето
и божествеността на душата,
за да удовлетвори възможностите
на Своето собствено Око-Прозрение.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.