9.

If you live
Always in the mind,
Then you are bound to arrive
At the dry shores
Of nothingness.

Ако винаги
живееш в ума,
тогава неизбежно ще стигнеш
до пресъхналите брегове
на забвението.