8.

God wants me to be
The commander of my mind
And not
The servitor of my mind.

Бог иска от мен да бъда
предводител на ума си,
а не
негов слуга.