Да имате сладко семейство

След като направите безусловно предаване на Божията Воля, ако искате да влезете в Божията Игра на Проявата или Лила, тогава не можете да излезете от нея. Плувам в морето от тъги и сълзи. Всеки духовен Учител пее в същия дух. Няма духовен Учител, който да не страда безмилостно в ръцете на човечеството. Няма нито един духовен Учител, който да не е страдал от човечеството, така че не мога да бъда изключение. Отново, вие страдате, аз страдам, всички страдаме. Няма нито един човек, осъзнат или неосъзнат, който да не страда.

Много, много, много пъти казвах на Всевишния: „Да Те осъзная е херкулесова задача“. Необходими са безброй прераждания, за да се осъзнае Бог. Осъзнаването на Бог не е като да пиеш вода. Не можем да го получим, ако просто поискаме. Не, не го получаваме на лесна цена. То изисква много, много прераждания, вътрешни подготовки, външни подготовки и издигащия се пламък на стремежа. Но надежда винаги има. Надеждата на самия Бог поддържа Неговата Вселена жива. Ако Той загуби надежда, Играта приключва.

Ето ме с вас. Нашият е много малък свят. Но отново, имам целия свят. Когато един духовен Учител дойде на този свят, той получава няколкостотин или няколко хиляди ученици. Но във вътрешния свят той трябва да работи за цялото човечество. Външно той трябва да се погрижи за няколкостотин или няколко хиляди, но вътрешното му обвързване с Бог е такова, че той трябва да работи за целия свят.

Когато се молите най-искрено и медитирате много добре, трябва да осъзнаете, че вашите молитви и медитации навлизат в душата и сърцето на Вселената. Там вие помагате, помагате, помагате на онези, които плачат за светлина, любов и блаженство от Бог.

На нашия път външната проява е много красива и мощна. Ние се проявяваме тук, там и навсякъде. Но вътрешното проявление е единство, единство, единство с Божията воля. Всеки миг трябва да предлагаме на Бог нашата любов, посветеност и предаване. Всеки миг трябва да Му предлагаме нашето любящо, радостно и всеотдайно послушание. Ако пропуснем да предложим тези неща на Бог, какво може да направи горкият Той? Той се нуждае от нас за Своето Проявление, ние се нуждаем от Него за нашето осъзнаване. Ако аз не съм добър инструмент, тогава Той избира вас. И ако не сте добри инструменти, Той избира някого другиго. По точно същия начин, ако аз съм негов добър инструмент, тогава колкото и години да иска от мен да продължа Неговата мисия, аз трябва да го направя.

Един духовен Учител идва на света, за да ускори еволюцията на човечеството. За да направи това, той се нуждае от постоянно, постоянно, постоянно сътрудничество от човечеството. Духовният живот е еднопосочна улица, но сме забравили или умишлено забравяме и го превръщаме в двупосочна улица. И какво се случва, ако наистина е еднопосочна? Тогава, ако се опитаме да я направим двупосочна и се обърнем, има само сблъсък, сблъсък и нищо друго.

Много ученици започнаха много добре, с изключителна искреност. Няма нито един ученик, който да се е присъединил към пътя от любопитство. Всеки един се присъедини с изключителна искреност, според неговите възможности, според нейните възможности. След това с годините в някои случаи изчезна искреността, изчезна отзивчивостта, изчезна готовността. По този начин някои са се отдали на собствения си неустремен живот.

Идвам от много незначително село, по-малко от най-малкото. Шакпура е дори по-малко от Брайърууд. Вижте Божията чудодейна сила! Там аз се появих на бял свят. После загубих най-близките си, баща си и майка си. Но всичко се случи в съответствие с Божия План и аз влязох в духовна общност. Вие, хора, имате късмет. Някои от вас доведоха децата си на пътя. Отново, някои от вас видяха нещо в мен и почувствахте, че ще мога да играя ролята на вашите родители. Опитах всичко възможно, а вие също се постарахте.

В моя случай най-големият ми брат доведе мен и цялото ни семейство на пътя. Сърцето и душата на майка ни бяха изцяло за духовния живот, но тя беше загрижена за висшето образование на децата си. След като Бог отне родителите ми, цялото семейство влезе в духовния живот с духовен Учител.

Отново скоростта, скоростта, скоростта винаги е фактор. Бях най-младият в семейството, но тичах много бързо. Когато си мисля за най-големия си брат, по отношение на молитва и медитация с часове и прекарване на време в духовния живот, той далеч, далеч ме надмина. Много преди да дойда в Ашрама, той прекарваше много, много часове в молитва и медитация. Отново, всичките ми братя бяха под ръководството на духовни Учители от най-висок ранг в предишните си прераждания. Някои бяха ученици на Исус Христос, някои бяха на Шри Рамакришна, един беше на Шри Чайтаня, а други бяха директните, преки ученици на Шри Рамачандра.

Един ден, когато осъзнаете Бог — което е нужно, трябва и ще го направите — ще можете да кажете на целия свят, че някога сте били и мои директни ученици. Вие също ще можете да твърдите, че сте били с мен, тогава сте били мои съвременници, тогава сте били мои ученици.

Имал съм милиони страдания и милиони неуспехи, вътрешни провали по отношение на учениците. Но Този, Който е създал мен, Този, който е създал вас, няма да търпи неуспехи вечно. Ако беше така, тогава Бог нямаше да създаде този свят — никога. Или в близко бъдеще, или в далечното бъдеще, или в някое от бъдещите ви прераждания, ще осъзнаете Бог. В този момент ще бъда на Небесата. Бог е много, много мил с мен. Определено това е последното ми прераждане. От Небесата ще мога да ви виждам, да ви помагам и да изпълнявам прозрението си във и чрез вас.

Последната ми и единствена молба към вас е следната: винаги мислете, че духовността е еднопосочна, а не двупосочна улица. Понякога може да вървите бавно, ако сте уморени, но не се обръщайте обратно, не се обръщайте назад. Моля, не забравяйте, че това е еднопосочна улица.

Надявам се, че един ден вие ще бъдете тези, които ще превърнат мъките ми в океан на наслада. Вие сте дошли на света, за да ме проявите, но това проявление може да се осъществи само със силата на вашето единство, единство, единство с моята воля. Трябва да преминете отвъд, отвъд и отвъд всички бариери — физически, витални, умствени, психически, духовни — всички, всички, всички. Трябва да отидете отвъд всяко земно робство. Трябва да победите всички сили, които стоят на пътя ви. Всички наши врагове са вътре в нас, а не извън нас. Те идват под формата на съмнение, подозрение, непослушание, страх, завист и несигурност. Тези вътрешни врагове са пречки по пътя ни.

Не съм се отказал и моля всички ви да не се отказвате. Нека продължим. Позволете ми да продължа да вярвам във всички вас и очаквам същото от вас. Нека имаме взаимна вяра. Ще ви дам това, което Всевишният в мен иска да ви дам. Вие също ще ми дадете това, което Всевишният във вас иска да ми дадете. Той иска да ви дам моето състрадание, любов, обич, божествена сладост, нежност и постоянна загриженост, за да ви направя щастливи. В същото време Той очаква да ми давате постоянната си готовност, желание и отзивчивост под формата на любов, посветеност, предаване и ведро послушание във всеки един момент.

Това, което трябва да дам, определено, определено, определено ще дам, както давам. Това, което трябва да дадете, някои от вас дават и след това оттеглят. За един ден давате и след това месеци и месеци наред си почивате, взимате си отпуска. Но се надявам, че можем да имаме добро семейство. За да имаме сладко семейство, бащата трябва да даде това, което трябва да даде, и децата трябва да дадат това, което трябва да дадат. Нека превърнем това семейство в много сладко, много просветляващо, много осъществяващо и много удовлетворяващо семейство.

Страшните мъки нека да забравим, напълно да забравим. Нека само израстваме в сладост, мир, светлина и блаженство.

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ len 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.