Няма оттегляне за теб, дете мое!

Заключението на Двадесет и седем хиляди растения на стремежа

По време на това пътуване, въпреки физическото ми заболяване и толкова много вътрешни и външни проблеми, ние постигнахме две най-значими неща. Завършихме нашите Двадесет и седем хиляди растения на стремежа и два милиона рисунки на птици. От литературна и художествена гледна точка това пътуване ще бъде най-значимия ни дар към Абсолютния Всевишен. Да се завършат Двадесет и седем хиляди растения на стремежа е нещо в нашия живот на стремеж, което е по-голямо от най-голямото и по-добро от най-доброто.

Стихотворение 27 000

Мои двадесет и седем хиляди
растения на стремежа,
моят Господ Възлюбен Абсолютен Всевишен
ми даде да ви дам
Цветовете на Слънчевата Усмивка
на Сърцето Си.

Мои двадесет и седем хиляди
растения на стремежа,
дадохте на човечеството
Безсънна жажда за Бог
и
бездиханнен глад за Бог.2

Абсолютната Заповед на моя Всевишен

В ранните часове на утрото душата ми беше в моето трансцендентално съзнание и сърцето ми беше във вселенското ми съзнание.

Моят Всевишен, моят Всевишен, моят Всевишен застана пред мен и ми каза: „Няма оттегляне, няма оттегляне, няма оттегляне за теб, дете Мое!“.

Попитах моя Всевишен: „Какво повече искаш от мен, какво повече?“.

Той ми каза: „Седемдесет и седем хиляди“.

Веднага Му отвърнах: „Това Твое Желание ли е, Твое Искане ли е, Твоя Воля ли е или Твоята абсолютна Заповед?“.

Той заяви: „Това е Моята абсолютна Заповед“.

Тогава му споделих: „Не мисля, че ще живея на земята толкова дълго“.

Той ми каза: „Дете Мое, заповядвам ти да започнеш. Заповядвам ти да започнеш. Ти знаеш и аз знам колко дълго ще бъдеш на земята, но искам да започнеш. Това е Моята абсолютна Заповед“.

„Мой Всевишни, мой Всевишни, ще се подчиня на Твоята Заповед.“

За Седемдесет и седем хиляди дървета на служенето

Проблемът ми е само да започна. Докато спра, колко нови ученици ще дойдат и ще се присъединят към нашата лодка и колко ще изчезнат от нашата лодка? Само Всевишният знае колко ще дойдат и колко ще си отидат, и колко ще достигнат Небесата. Това само Всевишният знае. Но преди да завърша 77 000, аз ще достигна Небесата.


LEN 9,2. Sri Chinmoy, Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, Part 270, poem 27,000. New York: Agni Press, 1998.

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ len 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.