Всеки ден нов опит

По духовния път знаем, че сме изминали стотици мили, или хиляди мили, или милиони мили, или милиарди мили, или дори трилиони мили. Някои хора са изминали много, много мили през годините. Те са имали много, много прераждания. Отново, някои хора в духовния живот са изминали само десет, двайсет, трийсет или четиресет мили.

Но без значение колко мили сме изминали, трябва да забравим за разстоянието, което сме изминали през годините със силата на нашата молитва и медитация. Всяка сутрин трябва да правим нов опит, свеж опит да отлитаме малко по-високо, да се гмуркаме малко по-надълбоко, да вървим напред малко по-далеч. Каквато и да е висотата ни, ще направим абсолютно нов опит. Рано сутринта, когато погледнем цвете, получаваме толкова много радост. Тогава късно следобед или вечер можем да видим, че цветето е увехнало. Но всеки ден трябва да чувстваме, че цъфти ново цвете.

Рано сутрин, докато сте най-красивото цвете, най-свежото цвете, по това време, когато се молите, напълно развийте своята непреклонна сила на волята. Чувствайте, че това сте само вие и вашето вътрешно съществуване, вие и Бог. Няма външен свят, добър или лош, няма трети човек с добри или тъжни новини — не! Само вие сте и точно пред вас е вашето собствено Най-Висше, вашето Най-Висше.

Ако е трудно да си представите собственото си Най-Висше, моята Трансцендентална снимка можете да приемете за вашето Най-Висше. Когато отида в другия свят, ще мога да кажа, че ако съм дал на този свят едно нещо, това е моята Трансцендентална снимка. Отново, преди доста години надхвърлих тази височина. Винаги казвам, че самият Всевишен напредва. Тази идея е невероятна за ума. Той е безкраен, Той е вечен и Той е безсмъртен. Но все пак в своята Безкрайност, Вечност и Безсмъртие Той напредва, напредва. Кой съм аз за сравнение?

Винаги казвам, че въображението е действителност сама по себе си. Сега тя е забулена, но ще бъде разкрита в бъдеще. Ако ви е трудно да си представите своето Най-Висше, още веднъж искам да кажа, че моята Трансцендентална снимка е достатъчна. Приемете Трансцендентала като свое Най-Висше. Колкото повече можете да мислите за моя Трансцендентал като за ваше собствено Най-Висше, толкова по-силни ще бъдете в духовния си живот. Това е вашата крайна Цел: да достигнете до това съзнание. Отново, ако ви е трудно да се отъждествите напълно с моя Трансцендентал, тогава помислете за себе си, където сте в момента, и направете една крачка напред, една крачка нагоре, една крачка навътре.

Никога не приемайте духовността като нещо старо. Трудността ни е, че веднага, щом приемем духовността като стара тема, веднага щом кажем: „О, изучихме я“, радостта ни изчезва. Ако кажа, че съм учил английски например четиресет години, тогава какво повече трябва да знам? Това е краят за мен, няма да постигна повече напредък в английския език. Но в моя случай не мисля така. Дори сега, защо си правя труда да уча няколко трудни думи? Това е така, защото съм вечен ученик.

В духовния живот е съвсем същото. Всеки ден правете нов опит. Знаете, че сте напреднали по духовния път. За толкова години сте постигнали напредък. Но не мислете през цялото време за това, което сте постигнали. Бъдете само във вашето Най-Висше. Погледнете моята снимка и се потопете дълбоко в себе си.

Докато гледате моята Трансцендентална снимка, или се усмихнете от душата си, или плачете от сърцето си. Това са двете неща, които можете да направите. Ако можете да почувствате по това време, че сте душата — не тялото, не витала, не ума — тогава се усмихнете на Трансцендентала. Но ако чувствате, че сте сърцето, тогава плачѐте. Плачѐте, плачѐте, плачѐте възможно най-душевно и безпомощно. Ако сте в душата, тогава се усмихнете на Най-Висшето, на Всевишния. Ако сте в сърцето, тогава плачете като бебе. Това са двата начина за достигане на Най-Висшето.

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ len 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.