Красотата и чистотата на благодарността

Има триста шейсет и пет дни в годината. Има дванайсет месеца. Всеки месец има четири седмици и малко повече. Има седем дни в седмицата. Чудя се, има ли някой сред нас тук, който да е предложил седем пъти безусловна благодарност на нашия Господ Възлюбен Всевишен — безусловна благодарност, седем пъти, с изключителна душевност? Съмнявам се дали някой е преминал този изпит.

Има някои ученици, които са с нас много, много, много години и може би ще останат до края. В някои случаи не мисля, че са предложили дори веднъж безусловна благодарност на Волята на Всевишния.

Благодарност предлагаме, когато направим нещо велико. Доста често изразяваме благодарността си към Всевишния пред другите. Изразявайки благодарността си, ние знаем, че няма дори и малко искреност в чувствата ни. Но докато казваме на другите, ги караме да чувстват, че предлагаме искрена благодарност. Но ние знаем в дълбините на сърцето си, че изразяването ни не е искрено и наистина чувстваме, че нашите лични усилия са ни позволили да постигнем нещо велико.

Ако благодарността е искрена, истинска, душевна и чиста, тогава тя трае, има дълъг живот. Но ако не е искрена, то от самото начало няма живот. Този миг предлагаме благодарност, защото чувстваме или се опитваме да се накараме да почувстваме, че някои висши сили са действали във и чрез нас. Но за пет минути някак успяваме да забравим, че тези висши сили изиграха най-значимата роля във и чрез нас. Чувстваме, че ние сме го направили и там на място цветето-благодарност, благоуханието-благодарност, красотата-благодарност на нашето сърце умира. Всичко, всичко умира и изчезва.

Някои ученици, които са с нас от много години, не са предлагали благодарност и може би никога няма да изкажат благодарност към Всевишния. Понякога усещат, че са направили хималайска грешка, като са се присъединили към пътя. Понякога обвиняват своята плачевна съдба. Но дали някога се опитват да мислят за живота си по различен начин, по божествен начин? Ако не бяха се присъединили ък пътя, какво щеше да се случи? За няколко секунди по време на медитацията си, ако искат да се отъждествят с приятелите си, близките си хора и колеги, които не са приели духовния живот, тогава ще разберат дали предишните им приятели са по-щастливи от тях. Бог определено ще ги накара да почувстват, че самите те са безкрайно по-щастливи.

Може да сте капка, но сте съзнателна капка от сърцето на безкрайния океан. И тъй като сте съзнателни, един ден определено ще се хвърлите в необятността на океана. Тогава вие ще станете самия океан. Другите не осъзнават, че техният източник е безкрайният океан. Вие сте една крачка напред, защото сте съзнателни. Хората, които са съзнателни, определено са една крачка пред несъзнателните.

Сега може да кажете, че е много трудно да изразите безусловна благодарност и може да кажете, че дори не знаете какво е безусловна благодарност. Значението на речниковата дума „безусловен“ знаете: без никакво условие. Но въпросът е как да го прилагате в ежедневието си? Искам да мислите само за едно нещо: радостта. Опитайте се да си представите радостта в живота си. Винаги казвам, че въображението е действителност сама по себе си на друго ниво на съзнанието. Остава само да го свалим. Рано сутрин, докато ставате, просто произнесете Името „Всевишен, Всевишен“ няколко пъти. Вътре в мантрата си „Всевишен“ се опитайте да почувствате радост. Представете си по това време, че пиете нещо сладко. Вие повтаряте Името на Всевишния, който е Източникът на вашия живот, който е вашето Всичко. Докато изричате „Всевишен“, моля, опитайте се да почувствате, че пиете нещо много сладко и вкусно.

Когато имате сладост и радост в ума и в сърцето си, става по-лесно да предложите нещо безусловно. Погледнете едно дете. В ръката си има красиво цвете. И какво прави то? То тича към вас и ви дава цветето. В замяна то не очаква нищо от вас. Но защо идва при вас? То идва при вас, защото е щастливо. В него има щастие, спонтанно щастие и то иска да сподели това вътрешно щастие с вас. Но то не очаква нищо от вас в замяна — дори и усмивка. По този начин, ако имаме спонтанно вътрешно щастие, можем да предложим благодарност на Всевишния.

Ако постигнем духовен напредък, тогава всеки миг можем да видим, че има доста божествени неща, които сме правили от години и години. Тези неща сме правили точно защото Някой ни е вдъхновявал. Ако няма кой да ни вдъхнови дълбоко вътре в нас, тогава всеки ден, всеки час и всяка минута ще каним смъртта. Но Някой ни вдъхновява, Някой се надява във и чрез нас, Някой обещава на Себе Си в нас да промени света. Този Някой е нашият Господ Всевишен. Той ни вдъхновява, надява се да създаде нов свят с нашето отдадено служене и обещава на Себе Си във всеки един момент, че чрез нашето служене определено ще създаде нов свят. Той ще преобрази днешния свят в свят на безгранична любов, радост и мир.

Ако дори веднъж сте почувствали красотата, чистотата, божествеността и реалността на благодарността, тогава определено ще почувствате в себе си нещо безсмъртно. Ако преди пет години сте били в състояние да предложите благодарност, безусловна благодарност, точно този ден и час, същата тази случка се опитайте да си представите.

В нашия човешки живот не може да има нищо толкова ценно като благодарността. Най-голямата Сила на Бог е Неговата Прошка, а нашата най-голяма сила е благодарността ни. Бог има своята Прошка като Своя върховна Сила, ние имаме нашата благодарност като наша върховна сила. Бог е разделил Себе Си на две. Ние, човешките същества, сме Негови представители на земята. В мача, в играта, има двама равностойни играчи: Бог човекът и човекът Бог. Бог човекът във всеки един момент използва Своята Сила на Прошката, а човекът Бог трябва във всеки един момент да използва своята сила на благодарността. Тогава Божията игра ще бъде съвършена.

Още веднъж искам да ви кажа, че нищо не може да бъде по-смислено или по-плодотворно от благодарността в нашия човешки живот. Всички наши лоши качества, всички наши небожествени качества могат да бъдат измити и ще бъдат измити от нашата душевна благодарност. Няма престъпление във вътрешния свят, което да не може да бъде извинено от Бог, когато види, че му предлагаме благодарност, най-душевна благодарност за това, което сме сега. Можехме да бъдем безкрайно, безкрайно, безкрайно по-лоши! И ако Му предложим искрена благодарност, тогава рано или късно, в Своя избран Час, Той ще ни направи безкрайно, безкрайно, безкрайно по-добри. Само по силата на нашата благодарност ще можем да просветлим или премахнем всичките си тъмни качества.

Благодарността е най-сигурният начин за нас да достигнем върховното местоназначение. В мига, в който предложим своята благодарност на Всевишния, много, много небожествени сили ни напускат. Нашите оплаквания срещу пътя, срещу други човешки същества, дори срещу самия Всевишен изчезват. Нашата благодарност е безкрайно, безкрайно по-мощна от всички отрицателни сили, които съзнателно или несъзнателно ценим.

И така, скъпи мои, ако искате да се отървете от вашите небожествени качества, трябва да се молите и да медитирате. Но заедно с вашата молитва и медитация, има една върховна тайна, тайната на тайните, за да победите небожествените качества, които съзнателно или несъзнателно цените. Може да сте недоволни от някои човешки същества, недоволни от пътя, недоволни от Учителя, дори от самия Бог. Но ако искате да направите себе си щастливи, искрено щастливи, ако искате да прераснете в щастие, то точно от този момент предлагайте само благодарност, благодарност, благодарност на Всевишния, защото сте на пътя и вършите правилното нещо, като предлагате благодарност. Много, много пъти искрено искате да се освободите от притеснения, тревоги, завист, разочарования и други небожествени качества, но не знаете как можете да изпълните тази задача. Искам да кажа, че възможно най-бързо можете да се освободите от тези отрицателни сили само като предложите благодарност на Всевишния. Докато предлагате благодарност на Всевишния, просто се огледайте наоколо. Където виждахте гъста гора, където виждахте тръни, там ще видите градина, там ще видите цветя.

Мили мои, вие ми давате най-доброто си качество — благодарност, и аз също ще ви дам най-доброто си качество — благодарност. Нека заедно използваме най-доброто си качество, за да направим нашия Източник, Всевишния, щастлив.

Благодарност, благодарност.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ len 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.