12.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз нямам кого да нарека свой.
Уви, никога не съм мислил,
че моят печален опит
ще трябва да включва и Теб!
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.