13.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо бавиш без нужда
освобождаването ми от поне един
капан на света-изкушение?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.