14.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Твоята несправедливост ме убива напълно.
Ти си спасил и възвисил
много създания,
несъмнено по-низши от мен.
Уви, в моя случай,
Ти даде на Себе си
ужасно възмутително ново име:
Равнодушие.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.