23.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не можеш ли да почувстваш поне веднъж
мъчителните спазми
на Твоето отсъствие,
които разяждат
сърцето ми?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.