24.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Потоци от сълзи се стичат
от моите предани очи,
за да Те удовлетворят по Твой собствен Начин.
Но Твоето нежелание да ги приемеш
изтръгва от корен
дървото на живота ми.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.