37.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз Ти се моля за Твоята Близост.
Ти ми даваш успех след успех,
така че живот на успех да ми попречи
да бъда близо до Теб.
Уверявам Те, че един ден
Ти ще трябва да се подчиниш
на моя стремеж
за пределна Близост до Теб.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.