38.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Наистина ли се страхуваш
от моята нарастваща привързаност
към Теб?
Кажи ми честно.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.