4.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Тътенът на разочарованието
ехти.
Горкият ми ум не може никак
да намери собствения си гроб.
Не можеш ли да дойдеш и да спасиш
моя безнадеждно безпомощен ум?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.