5.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз Те умолявам
толкова отдавна
да дойдеш при мен,
за да мога да Те възцаря
в къдрите на моето чело.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.