40.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Опитвам се да Ти дам моя страх.
Ти не го приемаш.
Опитвам се да Ти дам моята любов.
Ти не я приемаш.
Кажи ми тогава какво мога да Ти дам,
за да Те зарадвам по Твой собствен Начин.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.