41.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз Те търсих векове наред.
Няма ли сега да ми бъде позволено
поне няколко години
да се грижа за Теб?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.