47.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Няма ли да позволиш на пламъците в душата ми
да осветят цялото ми същество
поне един-единствен път?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.