46.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Ти никога не поиска от мен
да Ти изпея
песен-дъга
за моето себеотдаване.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.