49.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не можеш ли да ми дадеш
особена утринна медитация,
която бързо да умножи
пламъците на стремежа в моето сърце?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.