50.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не виждаш ли
как струящите сълзи на сърцето ми
се стичат отново и отново
към началото на напредъка в моя живот?
С нищо ли не можеш да ми помогнеш?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.