51.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога смяташ
да минеш оттук?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.