53.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Колко дълго ще оставаш
безразличен и несмущаван
от моите сирашки сълзи?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.