54.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Ще дойде ли ден в живота ми,
рано сутринта,
в моите молитви и медитации,
когато ще се погълнем един друг
с нашата взаимна любов и нежност?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 54
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.