55.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Не беше ли искрено Твоето обещание,
когато ми каза,
че ще дойдеш пак,
за да ме отведеш със Себе си
да видя Твоите трансцендентални Висоти?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 55
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.