69.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Аз имам само една молитва,
и тази молитва е
да ме направиш достоен
за Твоите упреци.
Но дори тази едничка молитва
Ти никога не одобряваш!
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 69
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.