Част I: Беседи

Америка в нейната дълбочина

"„От каква полза са ми нещата, които не могат да ме направят безсмъртен?“"

Така, в нейния копнеж за Безсмъртие, Майтреи, великата жена от Упанишадите, отхвърля богатствата на света. Под Безсмъртие тя няма предвид продължителността на нейното човешко съществуване, а животът, който да бъде живян завинаги в душата ?.

Историята на Индия пламти с истории на царе и владетели, които се наслаждавали на сила и разкош, без ни най-малко да са били привързани към тях. Раджаршри Джанака не е изолиран пример. Принц Сидарта, след това Буда, и император Ашока, са други такива изтъкнати фигури в индийската история.

От всички нации в света днес Америка е тази, която в модерния контекст изпъква напред неповторима като страна, която е най-подходяща за идеала на Джанака, Сидарта и Ашока. С потока на своето богатство Америка е възстановила разбита Европа не веднъж, а два пъти. Разорена Индия е била подпомогната към нейната цел за постигане на минимални условия на живот за милионите си хора чрез мащабна и няколкократна американска помощ. Много други страни, големи и малки, са усетили щедростта на Америка. Не само нейната щедрост, а и нейния вечно прогресиращ ум и динамичен дух са били придобивка за цялата международна общност.

Преди малко повече от век след постигането на своята независимост, Америка прие в широко отвореното си сърце посланието на един скитащ се млад саняси. Фактът, че посланието на Свами Вивекананда за всеобхватно единство и единение на цялото творение бе оценено и разбрано в Парламента на Религиите, проведен в Чикаго през 1893 г., показа, почти преди век, характера на развиващия се напредничав дух на Америка.

Същият този дух, бидейки същината на нейното национално Себе, ще надмине своите настоящи ограничения и ще се рее във висините на духовното единство. В произведенията на нейните напредничави мислители вече има признаци за умственото ? израстване към върха на нейната еволюция, връх, който ще прояви успешното духовно преобразяване на нейния живот и мисъл. Тя може би ще бъде и първата да отвърне на повика на Бог, на неповторимата задача за себе-преобразуването в съзнанието на Душата. Ако в следвоенния свят тя е била велик помощник, каква ли ще бъде нейната роля в света на утрешния ден, когато Божият Глас ще бъде чут да говори през всяка човешка уста?

Всяка нация има своя душа. Душата на една нация е сбор от нейните стремежи, наклонности и способности, поставени в служба на Всевишния. Съдейки по историята, Америка притежава най-яркото обещание да постави в служба на Божественото своите стремежи, наклонности и способности, както често във времена на нужда ги е поставяла в служба на човечеството.

Сега, когато духовното пробуждане изгрява над света, е само въпрос на години и определено не на векове преди нейният златен блясък да се отрази по лицето на всяка нация. Божественото, сега скрито под повърхността, ще блесне напред в по-голяма или по-малка степен върху всяка една.

Досега светът е виждал предимно повърхността на американския живот и е оформил мнението си съгласно това. Не че нейната дълбочина понякога не се е появявала в полезрението, но такива случаи са били малко по отношение на широтата и разнообразието на нейното население. Излишно е да се казва, че има големи признаци за по-велико бъдеще; и когато Часът на Бог изгрее и напредне към своята цялост, великолепието на душата на Америка ще се показва все повече и повече на повърхността, за да бъде видима дори за грубите очи.

Не само поради политически и икономически причини божествената логика на събитията е събрала отблизо Индия и Америка. Това, което е видимо в тези външни аспекти на живота, ще бъде видяно в неизмеримо количество в по-дълбоки нива в дните, които предстоят. Америка може би не е съзнателна, че поемайки основната част в икономическото възстановяване на Индия, тя е поставяла основата за един божествен нов свят. А ако Америка прави толкова много за основата, тя не може да не стори много повече за надстройката. Тогава благоденстваща Америка ще бъде двойно по-благоденстваща, прибавяйки и духовното благоденствие към материалното ? богатство, подхранвайки и служейки на най-висшата кауза на Духовното Ново Творение.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.