Въпрос: Как най-добре лидерите на Америка могат да насърчат истински патриотизъм в американския народ?

Шри Чинмой: Американските лидери могат най-добре да насърчат истински патриотизъм само когато самите те са истински патриоти – не на име или дума, а в действие. Истински патриотизъм е всеотдайност на по-висша и благородна кауза. Когато американските лидери станат истински всеотдайни във всеки миг, тогава каквото и да правят и казват за своята страна, ще бъде за подобряването и напредъка на страната им, а не за възвеличаването на тяхното собствено его съзнателно, подсъзнателно или несъзнателно. Тогава американските водачи несъмнено ще насърчат истински патриотизъм у другите. Патриотизмът в най-чистия смисъл на думата ще бъде инжектиран в сърцето на цялата американска нация. Защото всяко тяхно действие ще бъде съзнателна, постоянна всеотдайност за разширяването, увеличаването и просветляването на съзнанието на Америка заради самата Америка, а не за възхваляването на някой човек.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.