Въпрос: Какви бяха най-изтъкнатите съществени качества на Томас Джеферсън?

Шри Чинмой: Най-съществените качества на Томас Джеферсън бяха яснота, светлост и широта. Яснота, светлост и широта – тях Декларацията за независимостта въплъщава. Джеферсън е най-божествено талантливият човек на своето време. Той се развива в доста сфери на всяка професия и постига значителен напредък във всяка. В неговия случай умът, тялото, виталът, сърцето – всичко – върви заедно. В този миг той е музикант, в онзи миг той е скулптор, в следващия миг е човек на разума, в другия той е физически земеделец. Бог му е дал заложби в много професии и той ги използва добре. Тъкмо днес четох книга за Джеферсън. Първото изречение го описва като „най-щастливият човек“. Да станеш най-щастливият човек, е най-трудното нещо на земята, а той бе такъв.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.