Въпрос: Когато един търсещ се стреми, Бог отвръща с Милост. Когато хората на една страна са патриотични, това вдъхновява ли Бог да спусне особен вид Милост върху тази страна?

Шри Чинмой: Определено, без съмнение. Когато хората на една страна подхранват патриотизъм, искам да кажа, когато обичат страната си посветено и душевно, тогава те определено получават нещо специално от Бог под формата на вдъхновение или стремеж. А това им позволява да вървят много по-бързо по пътя на еволюцията, отколкото в противен случай. Когато Бог избере определена страна за една душа, винаги има специално значение зад Неговия избор, а когато този човек съзнателно се опитва да зарадва Бог, обичайки собствената си страна, естествено Бог ще излее необятно вдъхновение и стремеж върху неговата посветена глава и стремящо се сърце.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.