Въпрос: Можете ли да ни кажете какво означава мотото на Америка от най-висша духовна гледна точка?

Шри Чинмой: „Уповаваме се на Бог.“ Мотото се обяснява само по себе си. Несъмнено то е духовно мото. Да кажем, че се уповаваме на Бог означава, че се уповаваме на нашата собствена висша, по-висша, най-висша действителност. Когато казваме, че се осланяме на Него, това означава, че сме уверени, че небожественото в нас, по-нисшата част в нас, накрая ще бъде преобразена и ще стане толкова божествена, толкова чиста, толкова съвършена, колкото нашата най-висша действителност. Да кажа, че имам вяра в Бог, означава, че съм предал на Бог цялото си съществуване, за да бъде направлявано от Него. Просто казвайки: „Уповаваме се на Бог“, ние не чувстваме, че нашата роля е приключила. Не, когато казваме, че се осланяме на Бог, означава, че ние съзнателно предлагаме живота си в Нозете на Бог, за да може Той да ни моделира и оформя. А кой е Бог, ако не нашето собствено най-висше аз? Така че това е духовно мото от най-висш порядък.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.