Въпрос: Как можем да имаме патриотично чувство към страната си, когато не подкрепяме правителството на сто процента?

Шри Чинмой: Човек не трябва да подкрепя на сто процента, за да стане патриот. Трябва да знаем, че не правителството е това, което искаме да управлява нашата страна; колективният стремеж е този, който ще направлява страната. Ако правителството се провали в осъществяването на нашия стремеж, тогава няма да се осланяме на правителството да ни напътства. Истинското в нас е това, което ще направлява нацията. По силата на съдбата някои хора в правителството управляват тялото на страната. Но те не управляват сърцето на страната. На нас са ни дадени широки възможности да просветлим съдбата на страната. Когато хора с авторитет използват погрешно властта си, накрая те са развенчани. Историята е свидетел на този факт - тя е свидетел на факта, че стотици крале, владетели, президенти и хора с високо положение е трябвало да слязат от най-висшата висота поради своята злоупотреба с властта.

От ваша страна като търсещ вие трябва да създадете стремеж и вдъхновение в онези ваши сънародници, които не се присъединяват към идеите на правителството. Това не означава, че въставате срещу правителството, а просто че сте видели по-висша светлина и че предлагате по-висшата си светлина по духовен начин. Вие я предлагате не с неприязнено или враждебно чувство, а с по-висшата мисъл, че можете да подобрите съзнанието на своята страна, и с това се впускате в този нов божествен проект.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.